Post of the day

Yêu cầu kỹ thuật cho băng chuyền lắp ráp điện tử...

Dây chuyền lắp ráp điện tử, vận chuyển cấu kiện nhỏ để lắp đặt chi tiết với độ chính xác cao. Hệ thống băng chuyền lắp ráp với tính chuyên môn hóa mang đến giải pháp gia công, sản xuất hàng hóa hiệu quả. Hệ thống với những yêu cầu kỹ thuật riêng để đảm…